எங்களிடம் மாடர்ன் ரைஸ்மில், மாவு மில்,மிளகாய் பவுடர் மிஷின், பல்வரைசர் மிஷின்கள்,
கேட்டரிங் தேவையான மிஷின்கள், ஆயுர்வேத மூலிகை மிஷின்கள், அரவை மிஷின்கள்,இடியாப்ப மிஷின்,ரோஸ்டர் மிஷின்,சூஸ் மிஷின்,பாப்கான் மிஷின் மற்றும் அனைத்து விதமான மிஷின்களும் கிடைக்கும்.

OUR PRODUCTS:

  • MODERN RICE MILL MACHINES
  • FLOUR MILL MACHINES
  • RED CHILLI FLOUR MILL MACHINES
  • CATERING MACHINES
  • AYURVEDIC HERBAL MACHINES
  • IDIYAPPAM MACHINES
  • JUICE MACHINES
  • POP CORN ROASTER MACHINES
  • AGRO MACHINES
  • ALL TYPES OF MACHINERY AND SPARE PARTS ARE AVAILABLE..